VOLTE ZMĚNU

VOLTE ZMĚNU

Proč jít k volbám ? Jedná se o nejdůležitější volby přímo ovlivňující obec a život v ní. Svou účastí zřetelně deklarujete svůj zájem o obec a její rozvoj. Váš hlas může rozhodnout o pozitivní změně v obci. Svými preferenčními hlasy můžete prosadit naše kandidáty o nichž se domníváte, že jejich působení v zastupitelstvu bude nejvíce pro obec přínosné.

VOLTE ZMĚNU - KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018